Privacy Verklaring

Jan de Grote Kleinvakman, gevestigd aan Albert Cuypstraat 203a 1073 BE AMSTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.jandegrotekleinvakman.nl
Albert Cuypstraat 203a
1073 BE AMSTERDAM
telefoon: 0203345960
Mark Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van
Jan de Grote Kleinvakman Hij/zij is te bereiken via mark@jandegrotekleinvakman.nl

Jan de Grote Kleinvakman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-        E-mailadres:
-        Voor- en achternaam of voorletters en achternaam
-        Geboortedatum
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webwinkel@jandegrotekleinvakman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Jan de Grote Kleinvakman neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan de Grote Kleinvakman) tussen zit. Jan de Grote Kleinvakman gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Logivert webwinkel software voor het aanbieden van artikelen op internet en het afhandelen van bestellingen, voortvloeiend uit de aankoop in de betreffende webwinkel.

Jan de Grote Kleinvakman deelt geen persoonsgegevens met derden

Jan de Grote Kleinvakman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan de Grote Kleinvakman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan de Grote Kleinvakman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, of naar een door u genoemde door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: webwinkel@jandegrotekleinvakman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Jan de Grote Kleinvakman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jan de Grote Kleinvakman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webwinkel@jandegrotekleinvakman.nl

De gegevens die wij bewaren om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of het afhandelen van uw betaling, om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder vindt u hieronder:
-        E-mailadres:
-        Voor- en achternaam of voorletters en achternaam
-        Geboortedatum
-        Adresgegeven
-        Telefoonnummer
       
Jan de Grote Kleinvakman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-        E-mailadres:
-        Voor- en achternaam of voorletters en achternaam
-        Geboortedatum
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer :
Deze persoonsgegevens worden maximaal zeven jaar  bewaard.